Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

VMware trình diễn tại Hội nghị các nhà đầu tư công nghệ Raymond James

VMware, Inc. (NYSE: VMW), một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và tính linh hoạt trong kinh doanh. Thông báo rằng Rajiv Ramaswami, giám đốc điều hành, sản phẩm và dịch vụ đám mây của VMware, sẽ có mặt tại Hội nghị các nhà đầu tư...

Theo Khảo sát mới của VMware ngành Ngân hàng đang nắm bắt công nghệ mới

Hôm nay tại Money 20/20, VMware, Inc. (NYSE: VMW), công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và tính linh động trong kinh doanh. Đã chia sẻ kết quả của một cuộc khảo sát mới đây về các chuyên gia ngân hàng do VMware ủy nhiệm khám phá...