Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Veritas Advances Backup Exec cung cấp bảo vệ Dữ liệu cho đa đám mây

Veritas Advances Backup Exec cung cấp bảo vệ Dữ liệu cho đa đám mây

Veritas Technologies, nhà tiên phong trong quản lý dữ liệu đa đám mây, đã công bố những tiến bộ đáng kể cho Backup Exec. Một giải pháp bảo vệ dữ liệu thống nhất cho các môi trường ảo, vật lý và đa đám mây được sử dụng bởi các công ty nhỏ và các doanh nghiệp cỡ trung...
Veritas Resiliency Platform

Veritas Resiliency Platform

Sự liên tục kinh doanh toàn cầu – Một giải pháp trên các đám mây riêng, công cộng và lai Việc đạt được các mục tiêu về mức độ phục vụ cho thời gian hoạt động thông qua đám mây công cộng, tư nhân và đám mây với các công cụ điểm nhiều điểm có thể phức tạp và tốn...
Veritas CloudMobility

Veritas CloudMobility

Migration Cloud – chuyển đổi sang đám mây công cộng Việc chuyển đổi đám mây có thể tốn kém và triệt để, tùy thuộc vào sự phức tạp về khối lượng công việc và kích thước dữ liệu. Ngoài ra, điện toán đám mây khóa là một mối quan tâm hợp lệ. Veritas CloudMobility...