Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Bản cập nhật cho Adobe Document Cloud đưa các dịch vụ PDF tích hợp vào Office 365

Bản cập nhật cho Adobe Document Cloud đưa các dịch vụ PDF tích hợp vào Office 365

Microsoft đã mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với Adobe để tập trung cho sự tích hợp giữa Adobe Sign và các sản phẩm Office 365 như Microsoft Teams, SharePoint, Outlook, cùng các sản phẩm khác. Các khách hàng đã tận dụng sự kết hợp này rất hiệu quả. Ví dụ: Tiểu...
Giới thiệu về các giải pháp Workplace Analytics và thông báo MyAnalytics trong Office 365

Giới thiệu về các giải pháp Workplace Analytics và thông báo MyAnalytics trong Office 365

Thói quen cộng tác có thể thúc đẩy nhưng cũng có thể phá vỡ hoạt động làm việc nhóm. Khi mọi người tổ chức các cuộc họp hiệu quả, tạo thời gian để làm việc tập trung và tôn trọng ranh giới giữa công việc và cuộc sống thì nhóm sẽ phát triển. Tạo dựng đúng những thói...
Giới thiệu Trình tư vấn Chính sách Bảo mật – dịch vụ mới giúp quản lý các chính sách bảo mật Office 365

Giới thiệu Trình tư vấn Chính sách Bảo mật – dịch vụ mới giúp quản lý các chính sách bảo mật Office 365

Hoạt động bảo mật người dùng chưa bao giờ trở nên quan trọng hay khó khăn đến thế. Với nhiều người, điều này là một cuộc đua đơn thuần nhằm đón đầu các mối đe dọa mới nhất. Điều đáng buồn chính là tính phức tạp và đa dạng của các giải pháp bảo mật lại khiến bạn cảm...