Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Hướng dẫn kích hoạt lại Window 10 trên thiết bị mới hoặc thay ổ cứng

Hướng dẫn kích hoạt lại Window 10 trên thiết bị mới hoặc thay ổ cứng

Window 10 có nhiều hình thức kích hoạt lại trên máy tính mới. Và trước khi kích hoạt lại, khách hàng cần biết đến các hình thức cấp phép của Window 10. Các hình thức bao gồm: Chuyển đổi trên máy tính mới và chỉ sử dụng trên 1 máy tính duy nhất. Hình thức kích hoạt lại...
So sánh Office 365 với Workplace by Facebook

So sánh Office 365 với Workplace by Facebook

Office 365 cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết và được thiết kế để phù hợp với doanh nghiệp của bạn – điều mà Facebook không thể làm được. Office 365 cũng không đưa không gian làm việc của tổ chức vào một mạng xã hội. Office 365 hỗ trợ bạn từ những cuộc họp trực...