Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua AutoCAD bản quyền

Tư vấn mua AutoCAD bản quyền

AutoCAD là CAD ứng dụng phần mềm để vẽ (vẽ) vẽ kỹ thuật bằng vecto 2D hoặc 3D mặt phẳng, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những kỹ thuật vẽ đầu tiên chạy trên máy tính cá nhân, nhất là...