Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua Veritas Backup Exec Agent bản quyền

Tư vấn mua Veritas Backup Exec Agent bản quyền

Phần mềm sao lưu Veritas cho tất cả dữ liệu, từ môi trường ảo hóa, vật lý và trên cloud. Backup Exec cung cấp cho bạn bảo vệ sao lưu và khôi phục đơn giản mà đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn. Với sự lựa chọn cấp phép (license) vĩnh viễn, Backup Exec gồm 3 phiên bản sẽ...