Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua phần mềm ThinkDesign bản quyền

Tư vấn mua phần mềm ThinkDesign bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THINKDESIGN ThinkDesign là chương trình phần mềm kỹ thuật tiên tiến nhất của hãng DPT. ThinkDesign cung cấp một môi trường thiết kế 3D mạnh mẽ mang đến sự linh hoạt tuyệt vời và được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Phần mềm này...
Tư vấn mua phần mềm DataGrip bản quyền

Tư vấn mua phần mềm DataGrip bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DATAGRIP Phần mềm DataGrip là một trong những sản phẩm của JETBRAINS, thuộc nhóm IDES. JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại...
Tư vấn mua phần mềm PyCharm bản quyền

Tư vấn mua phần mềm PyCharm bản quyền

GIỚI THIỆU phần mềm PyCharm Phần mềm PyCharm là một trong những sản phẩm của JetBrains. JetBrains – công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại sáu văn phòng ở...
Tư vấn mua phần mềm IntelliJ IDEA bản quyền

Tư vấn mua phần mềm IntelliJ IDEA bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM INTELLIJ IDEA Phần mềm IntelliJ IDEA là một trong những phần mềm của JETBRAINS, thuộc nhóm IDES.  JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ được nhắm đến các nhà phát triển phần mềm và quản lý dự án.Tính đến năm 2017, công ty có...
Tư vấn mua phần mềm PhpStorm bản quyền

Tư vấn mua phần mềm PhpStorm bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PHPSTORM Phần mềm PhpStorm là một trong những sản phẩm của JetBrains. JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại sáu văn phòng ở...
Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!