Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Vị “Anh Hùng” đảm bảo an toàn hàng hải Việt Nam

Vị “Anh Hùng” đảm bảo an toàn hàng hải Việt Nam

Với đường biển dài 3,260 km, Việt Nam đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế với nền kinh tế phát triển nhanh trong 20 năm qua. Cái gì đứng sau thành quả phát triển này? Đối với một đất nước duyên hải, câu trả lời cho câu hỏi này rất rõ ràng...
ZWCAD Mechanical và Architecture 2019 đã ra mắt

ZWCAD Mechanical và Architecture 2019 đã ra mắt

Ngay sau khi ZWCAD 2019 ra mắt trên toàn thế giới vào tháng trước với các tính năng mới mạnh mẽ, ZWCAD Mechanical và Architecture 2019 cũng đã bắt đầu chạm tay người tiêu dùng vào giữa tháng 9/2018. ZWCAD 2019 được xây dựng trên nền tảng mạnh mẽ, ZWCAD Mechanical và...