Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Giải pháp Backup Acronis Active Protection

Giải pháp Backup Acronis Active Protection

Các cuộc tấn công và bảo vệ phần mềm độc hại đối với chúng đang liên tục phát triển.  Khi việc sử dụng sao lưu đã được chứng minh là một biện pháp phòng vệ đáng tin cậy đối với ransomware, các tội phạm không gian mạng đã bắt đầu phát triển các biến thể ransomware tìm...