Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Acronis Backup 12.5 Advanced Data Protection

Acronis Backup 12.5 Advanced Data Protection

Acronis Backup 12.5 Advanced Data Protection và giải pháp truyền thống đã lỗi thời. Phiên bản mới của Acronis Backup 12.5 cung cấp độ tin cậy, khả năng mở rộng và tốc độ chưa từng có. Giao diện quản lý thống nhất thân thiện với touch-touch giúp giảm bớt các nỗ lực sao...