Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua Acronis bản quyền

Tư vấn mua Acronis bản quyền

Acronis chuyên về lĩnh vực phần mềm on-premises và Cloud cho backup, phục hồi sau sự cố/thảm họa mất dự liệu và an toàn đồng bộ và chia sẻ tập tin. Acronis là nhà cung cấp đi đầu trong phần mềm sao lưu, phục hồi hệ thống sau sự cố và bảo mật truy cập dữ liệu cho khách...
Tư vấn mua Acronis bản quyền

Tư vấn mua Acronis bản quyền

Acronis đi đầu trong phần mềm sao lưu, phục hồi hệ thống sau sư cố và bảo mật dành cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Liên hệ PACISOFT để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất khi mua bản quyền Acronis.  Acronis International GmbH là một công ty công nghệ tư nhân được...