Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Acronis đưa Dịch vụ dữ liệu Hybrid-Cloud vào nền tảng đổi mới

Acronis đưa Dịch vụ dữ liệu Hybrid-Cloud vào nền tảng đổi mới

Acronis là công ty hàng đầu trên thế giới về bảo mật dữ liệu đám mây dữ liệu đã công bố sự sẵn có của Acronis Data Cloud – một nền tảng thống nhất cho tất cả các dịch vụ dựa trên đám mây hiện tại và tương lai mà Acronis đang đưa ra thị trường cho các nhà cung...