Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Cuộc khảo sát Acronis World Backup Day phơi bày các rủi ro bảo mật

Cuộc khảo sát Acronis World Backup Day phơi bày các rủi ro bảo mật

Ransomware đã nổi lên như là mối đe dọa phần mềm độc hại nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21, với tội phạm dự kiến ​​sẽ tống tiền $ 5 tỷ từ nạn nhân vào năm 2017. Với sự trợ giúp của một virus mã hóa ổ đĩa cứng, tội phạm mạng buộc người dùng lựa chọn giữa trả tiền chuộc...