Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
ACRONIS TRUE IMAGE 2018

ACRONIS TRUE IMAGE 2018

Sao lưu thông minh đầu tiên của ngành với AI. dựa trên Ransomware Defence Định nghĩa lại Bảo vệ Dữ liệu cá nhân và Gia đình Acronis là công ty hàng đầu thế giới về bảo vệ dữ liệu đám mây lai cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hôm nay đã giới thiệu Acronis True Image...