Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Thông báo tăng giá sản phẩm của Microsoft

Thông báo tăng giá sản phẩm của Microsoft

Vào ngày 01/10/2018, Microsoft sẽ điều chỉnh giá các sản phẩm trong danh mục, điều này sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc định giá sản phẩm nhằm tạo sự nhất quán qua các kênh mua hàng, hoàn thiện chiến lược thương mại hiện đại với phương châm lấy khách hàng làm trung...