Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua EndNote bản quyền

Tư vấn mua EndNote bản quyền

EndNote là một gói phần mềm quản lý tài liệu tham khảo thương mại, được sử dụng để quản lý thư mục và tài liệu tham khảo khi viết bài luận và bài viết. EndNote được sản xuất bởi Clarivate Analytics (trước đây bởi Thomson Reuters). EndNote không chỉ là công cụ quản lý...