Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
NEW Veeam Availability cho AWS

NEW Veeam Availability cho AWS

Veeam Availability cho AWS Veeam® đã cách mạng hoá việc bảo vệ và quản lý dữ liệu trong các môi trường đám mây cá nhân ảo hóa hiện đại dựa trên VMware vSphere và Microsoft Hyper-V. Với giải pháp mới này, Veeam được thiết lập nhằm cách mạng hóa việc bảo vệ và quản lý...