Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

NEW Veeam ONE và Veeam ONE Free Edition 9.5

Khả năng hiển thị hoàn chỉnh cho sao lưu và môi trường ảo Veeam® ONE ™ và Veeam ONE Free Edition là công cụ theo dõi, báo cáo và năng suất mạnh mẽ để quản lý cơ sở hạ tầng sao lưu Veeam và môi trường ảo VMware vSphere và Microsoft Hyper-V. Nó giúp cho tính sẵn sàng...