Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Ngày Antimalware đầu tiên của ESET

Để bảo vệ công trình của Tiến sĩ Fred Cohen và Giáo sư Len Adleman, ESET – nhà tiên phong trong việc bảo vệ thiết bị đầu cuối từ Liên minh Châu Âu, tuyên bố ngày 3 tháng 11 là Ngày Antimalware trên toàn thế giới. Mục tiêu của ngày này là để đánh dấu nguồn gốc...