Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Tư vấn mua Adobe Bridge CC bản quyền

Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc và cần một tập tin từ một trong số các ứng dụng Photoshop, Illustrator, InDesign…hay một ứng dụng bất kỳ nào của Adobe. Bạn không biết chắc chắn tập tin đó đang nằm ở đâu. Nếu sử dụng Bridge CC, bạn không cần phải “lục...