Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua bán phần mềm Autodesk Architecture, Engineering & Construction bản quyền

Tư vấn mua bán phần mềm Autodesk Architecture, Engineering & Construction bản quyền

Ngày 23/08/2016. Autodesk đã ra mắt bộ sản phẩm tích hợp Architecture, Engineering & Construction Collection hay còn gọi tắt là bộ sản phẩm AEC Collection. Bộ sản phẩm dành cho lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và xây dựng. Đây là bộ sản phẩm mới, cung cấp 22 BỘ PHẦN...
Tư vấn mua bán phần mềm Autodesk Architecture, Engineering & Construction bản quyền

Tư vấn mua bán phần mềm Autodesk Architecture, Engineering & Construction bản quyền

Ngày 23/08/2016. Autodesk đã ra mắt bộ sản phẩm tích hợp Architecture, Engineering & Construction Collection hay còn gọi tắt là bộ sản phẩm AEC Collection. Bộ sản phẩm dành cho lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và xây dựng. Đây là bộ sản phẩm mới, cung cấp 22 BỘ PHẦN...