Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu triển khai công nghệ True Isolation

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu triển khai công nghệ True Isolation ™ của Fireglass để loại bỏ Malware và Phishing. Công ty đã giảm nhẹ tất cả các mối đe dọa từ web và củng cố cổng web trong khi giảm đáng kể chi phí bảo mật và chi phí hoạt động. New York, NY....