Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua AutoCAD bản quyền

Tư vấn mua AutoCAD bản quyền

AutoCAD là phần mềm thiết kế với sự hổ trợ của máy tính được ứng dụng để thiết kế bảng vẽ kĩ thuật bằng vector 2D hoặc 3D mặt phẳng, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những kỹ thuật vẽ...