Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Bạn vẫn đang cố gắng để tạo một hình ảnh thực tế hoặc chuyển đổi mô hình 3D thành hình chiếu? Với công cụ chỉnh sửa và thư viện chỉnh sửa ảnh 2D/3D mạnh mẽ của ZWCAD 2018, bạn có thể sáng tạo bất cứ gì mình tưởng tượng!

Cách sử dụng Dview xác định hình chiếu phối cảnh

Cách làm cho mô hình 3D nhìn từ các góc nhìn khác nhau. Cách xác định hình chiếu song hành hoặc hình chiếu phối cảnh cho mô hình 3D. Tính năng Dview tạo hình chiếu phối cảnh mà không thay đổi mô hình!

Cách tạo mô hình 2D từ mô hình 3D

Bạn muốn một sheet 2D từ mô hình 3D nhưng mất nhiều thời gian? Có thể tạo một mô hình 2D từ mô hình 3D một cách nhanh chóng? Lệnh Solprof giúp bạn tạo mô hình 2D chỉ với vài click!

Cách tạo hình ảnh thực tế từ mô hình 3D

Bạn muốn có một hình ảnh thực sự tuyệt vời cho mô hình 3D của bạn? Phần mềm render hình ảnh 3D cần thêm chi phí trong khi bạn không có ngân sách? Hãy chọn ZWCAD, với Plug-in render hình ảnh 3D xuất sắc và miễn phí! Có thể bạn quan tâm: