Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

“Find Magic Inside” của Jeremy Mansford đã giành được giải Ident tại Node Fest 2017.

Đối với cuộc thi Ident Identification, các nhà thiết kế chuyên nghiệp cũng như sinh viên sẽ được thử thách để trình bày những tác phẩm tốt nhất của họ dưới một clip 15 giây để giành chiến thắng.

Người chiến thắng năm nay là Jeremy Mansford. Jeremy đã sử dụng Cinema 4D với X-Particles và After Effects kết hợp với Real glow và Trapcode Particular để tạo ra clip crafty này.

Thông tin chi tiết về Cinema 4D, truy cập vào Cinema 4D Landing Page