Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Các tác phẩm trình diễn tại gian hàng MAXON rất đa dạng và mang lại những hiểu biết sâu sắc công trình dự án quốc tế được tạo ra bằng Cinema 4D.

Nếu bạn bỏ lỡ một dự án nào hoặc muốn xem tất cả các bài thuyết trình, hãy truy cập vào IBC 2017 Playlist tại kênh MAXON YouTube

  • What’s new in Cinema 4D Release 19

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

 

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!