Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê

Để đưa ra các quyết định khách quan về các quy trình tổ chức, bạn cần phải kiểm tra dữ liệu. Bạn có thể biết cách sử dụng thử nghiệm t hoặc ANOVA khi bạn so sánh dữ liệu đo lường (như trọng lượng, chiều dài, doanh thu, v.v.), nhưng bạn có biết cách so sánh dữ liệu thuộc tính? Công việc đó sẽ dễ dàng làm hơn với phần mềm thống kê như Minitab.

Khi thời gian, tiền bạc và chất lượng công việc phụ thuộc vào câu trả lời nên bạn không thể dựa vào đánh giá của cá nhân. Để trả lời những câu hỏi như thế, bạn nên sử dụng một phân tích Chi-Square trong Minitab.

Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê
Minitab cung cấp công cụ kiểm tra Chi-Square. Phân tích này phụ thuộc vào số lượng biến bạn muốn kiểm tra. Và đối với cả ba tùy chọn, dữ liệu có thể được định dạng dưới dạng thô hoặc số liệu tổng hợp.

Chi-Square Goodness-of-Fit Test – 1 Biến :Sử dụng Stat> Tables> Minimit’s Test> Chi-Square Goodness-of-Fit Test (One Variable) khi bạn chỉ có một biến.

Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê

Một nhà sản xuất nắp chai vận hành ba dây chuyền sản xuất và ghi lại số lượng mũ khiếm khuyết cho mỗi dòng. Nhà sản xuất sử dụng thử nghiệm Chi-Square Goodness-of-Fit Test- 1 biến để xác định xem tỷ lệ khiếm khuyết có bằng nhau trên cả ba dòng.
Chi-Square Test for Association – 2 biến số:

Sử dụng Stat> Stables> Kiểm tra Chi-Square cho Hiệp hội khi bạn có hai biến.

Bảng chéo và Chi-Square – 2 biến thể trở lên :
Sử dụng bảng thống kê của Minitab> Bảng> Bảng chéo và Chi-Square khi bạn có hai hoặc nhiều biến hơn. Nếu bạn chỉ đơn giản muốn kiểm tra mối liên hệ giữa hai biến, bạn có thể sử dụng Bảng chéo và Chi-Square. Tuy nhiên, Cross Tabulation và Chi-Square cũng cho phép bạn kiểm soát tác động của các biến bổ sung.

Tiến hành phân tích Chi-Square trong Minitab :
Mỗi phân tích này dễ dàng chạy trong Minitab. Để biết thêm ví dụ bao gồm hướng dẫn từng bước, chỉ cần điều hướng đến menu Chi-Square mà bạn chọn và sau đó nhấp vào Trợ giúp> ví dụ.

Cho dù bạn quan tâm đến một biến, hai biến hoặc hơn, một phân tích Chi-Square có thể giúp bạn đưa ra một đánh giá rõ ràng về mặt thống kê.

Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê
Rate this post

Trở thành một phần của Pacisoft

Trở thành một phần của Pacisoft

Không muốn bỏ lỡ thông tin công nghệ hot và các discount đặc biệt từ Pacisoft? Đăng ký ngay !

You have Successfully Subscribed!