Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Chính sách bảo mật

Dành cho PACISOFT.vn/ Privacy statement

Cập nhật: 28/05/2017 GMT +7.

Chính sách bảo mật (‘Chính sách’) này đã được triển khai và cung cấp nhằm giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, trong suốt quá trình tương tác với PACISOFT qua trang web (www.pacisoft.vn), các ứng dụng mạng, hoặc các dịch vụ tương tác khác như Mobile App.

 

Chính sách chung

PACISOFT thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ để xử lý các thoả thuận được ký kết với bạn và cho các mục đích tiếp thị. Nếu, vào bất kỳ thời điểm nào, bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân hoặc sửa đổi, vui lòng gửi các chi tiết liên hệ cho chúng tôi vào email info@pacisoft.com

Thu thập và bảo vệ dữ liệu

PACISOFT thu thập dữ liệu cần thiết cho các dịch vụ (thông qua đăng ký bản tin) bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại, email, ngày sinh và địa chỉ . Dữ liệu cũng được thu thập khi bạn truy cập các trang web của PACISOFT. PACISOFT đã thực hiện các biện pháp bảo mật và kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự truy cập trái phép, lạm dụng, mất mát hay phá hủy.

Lưu trữ thông tin và di chuyển

Ngoài máy chủ được đặt tại Việt Nam. PACISOFT còn sử dụng các dịch vụ lưu trữ trực tuyến để cất giữ thông tin và mã hóa theo tiêu chuẩn của Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox, AWS. Tất cả dữ liệu được lưu trữ tại các nhà cung cấp uy tín và có độ tin cậy cao được chứng thực. PACISOFT đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên các máy chủ đó sẽ được lưu trữ phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ do luật pháp quốc gia và quốc tế nghiêm MỘT CÁCH ngặt nhất.

Các bên thứ ba

PACISOFT sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc nếu bạn đồng ý chia sẻ. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn đều có thể rút ​​lại sự đồng ý của bạn cho việc chia sẻ dữ liệu. PACISOFT sẽ không bán, cho thuê hoặc truyền đi thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai bên ngoài công ty.

Công nghệ theo dõi

PACISOFT theo dõi cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm các cụm từ tìm kiếm bạn nhập, các trang bạn truy cập và tài liệu bạn xem. Công nghệ theo dõi giúp chúng tôi quản lý và cải thiện khả năng sử dụng của trang web. Liên kết Cookies cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng cookie của chúng tôi và cho phép bạn kiểm soát các loại cookie mà trang web PACISOFT có thể đặt trên thiết bị của bạn (được gọi là “cài đặt cookie”).

Thông báo khi duyệt web: Chúng tôi đang sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và được hầu hết các trang web sử dụng để giúp cá nhân hoá trải nghiệm web của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.

Xem thêm: Điều khoản sử dụng