Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Khách hàng

Hơn 3000+ khách hàng doanh nghiệp toàn quốc đã tin tưởng mua hàng và sử dụng dịch vụ của PACISOFT

DN Nội địa
DN Quốc tế
Giáo dục
Nhà nước
Tài chính
Y Tế – Sức Khỏe
Đối tác – Đại lý
Cần thêm thông tin?

Nhận tư vấn, báo giá hoặc tài liệu về công ty.