Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Server Protection

Data Protection

VDI

 

 

 

 

Server

Các giải pháp ngày nay bảo vệ toàn diện máy chủ và quản lý việc triển khai cho các máy vật lý, ảo, và đám mây. Khám phá những khối lượng công việc cho tầm nhìn an ninh hoàn chỉnh, thiết lập các chính sách bảo mật mong muốn, và mở rộng khối lượng công việc vào đám mây trong khi duy trì tuân thủ quy định.

Database

Bất kỳ các tổ chức có quy mô như thế nào đều có thể sử dụng giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bảo vệ cho cơ sở dữ liệu kinh doanh quan trọng từ bên ngoài, bên trong, miễn nhiễm các mối đe dọa . Việc triển khai không yêu cầu phải thay đổi kiến trúc hạ tầng, đều tư thêm phần cứng hoặc gián đoạn dữ liệu.

Virtual desktop infrastructure (VDI)

Trong việc triển khai VDI theo tiêu chuẩn, phần mềm bảo mật thiết bị đầu cuối truyền thống được cài đặt trong mỗi clients, sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Các giải pháp bảo mật mới được thiết kế cho việc bảo vệ tốt hơn, đơn giản hơn và khả năng mở rộng hơn bằng cách hợp nhất các quá trình quét và cập nhật chữ ký bên ngoài của máy ảo, bảo vệ hiệu quả tất cả các máy tính để bàn ảo hóa.

Endpoint

Bảo vệ thiết bị đầu cuối, cho dù kết nối mạng hoặc chuyển vùng trên Internet, giải pháp cung cấp khả năng phát hiện, ứng phó và khắc phục hậu quả liên tục và tích hợp nâng cao. Các giải pháp mới nhất cung cấp bảo mật nổi tiếng, hiệu suất cao, và quản lý thông minh trên cả hai môi trường vật lý và ảo hóa.

[logo-carousel id=security-solutions-logo-carousel]