Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

CÔNG NGHIỆP THIẾT KẾ

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

RENDERING

 

 

 

 

Phần mềm Render: Chaos V-Ray, Lumion, Keyshot, Thea Render, Arlantis, Corona, Maxwell Render.

Phần mềm thiết kế và công nghiệp mỹ thuật, dựng phim 3D : Adobe Corel Magix (Xara) KeyShot ACD See, 3Ds Max, Maya, LightWave, Cinema 4D.

Phần mềm chuyên dụng cho khối ngành thiết kế đồ họa :Adobe Corel Magix (Xara) KeyShot ACD See, Photoshop, Illustrator.

Phần mềm chuyên dụng cho công nghiệp thiết kế sản xuất và in 3D : Rhinoceros, Matrix Gemvision, Rhinojewel, solidThinking for Jewelry Design, JewelCAD, RhinoGold, ZBrush,ArtCAM, CounterSketch, Rhino Ceros, RhinoGold, Rhinoshoe, ProCAM DIMENSIONS, PROCUT, Romans CAD (RCS),Shoemaster, Magics RP.