Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

chính sách cấp phép DevExpress

Các điều khoản giấy phép (license) của chúng tôi được phác thảo đầy đủ / được mô tả trong Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối của Nhà phát triển Express (EULA) đi kèm với các cài đặt sản phẩm của chúng tôi. Trước khi bạn có thể cài đặt và sử dụng (các) sản phẩm Developer Express Inc, bạn phải đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản / điều kiện của EULA của chúng tôi. Dưới đây là các chính sách cấp phép và các câu hỏi thường gặp.

FAQ: Sản phẩm thuê bao và giá

Tôi có phải trả tiền bản quyền cho bạn nếu tôi sử dụng một thành phần kỹ thuật của bạn trong ứng dụng của tôi không?

Developer Express không tính bất kỳ tiền bản quyền nào cho việc phân phối lại các thành phần đã được tích hợp vào các ứng dụng mà bạn thiết kế. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu bạn có giấy phép hợp lệ cho tất cả các sản phẩm đang được sử dụng trong ứng dụng của bạn.

Lưu ý quan trọng: Các sản phẩm của DevExpress bao gồm “có thể phân phối lại” và những sản phẩm không có. Điều Khoản Thỏa Thuận Người Dùng của chúng tôi đã bao gồm phân phối lại và các điều khoản mà theo đó phân phối lại được ủy quyền hay không.

Gói phần mềm và giá bán như thế nào?

Vui lòng tham khảo các trang sau để biết thêm thông tin

Tôi thanh toán gì cho Gói subscription ?

Tất cả các sản phẩm DevExpress được bán dựa trên mô hình đăng ký (subscription). Điều này có nghĩa là khi bạn mua Đăng ký (subscription), bạn nhận được 12 tháng cập nhật miễn phí cho (các) sản phẩm đó từ ngày mua – có thể là bản cập nhật dịch vụ nhỏ hoặc phiên bản mới. Sau khoảng thời gian 12 tháng và theo quyết định của bạn, bạn có thể trả khoảng 45% giá gốc để “gia hạn” đăng ký (subscription) và nhận thêm 12 tháng cập nhật miễn phí. Nếu bạn chọn không gia hạn, bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản cuối cùng bạn đã nhận được. Khung thời gian 12 tháng chỉ dành cho các phiên bản / cập nhật mới và không áp dụng cho quyền sử dụng (miễn là Thỏa Thuận Sử Dụng không bị vi phạm).

Lưu ý rằng bạn có thể gia hạn đăng ký sau khi đã hết hạn. Chi phí gia hạn tăng 30 ngày sau khi hết hạn đăng ký của bạn (tăng giá hàng tháng sau tháng thứ 13). Vui lòng liên hệ với thành viên của nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu đăng ký (subscription) của bạn đã hết hạn.

Tôi phải trả tiền cho gì khi mua một khóa đào tạo online?

Khi bạn mua một khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được 12 tháng truy cập nội dung đào tạo không giới hạn kể từ ngày mua. Bạn cần mua giấy phép cho mỗi nhà phát triển riêng lẻ. Chương trình giảm giá với license Multiple-seat bắt đầu tính từ hai giấy phép trở lên.

Nếu được yêu cầu, bạn có thể mua lại đăng ký (subscription) lớp đào tạo sau khoảng thời gian 12 tháng đã hết hạn.

Tôi có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm có trong gói đăng ký nếu đăng ký hết hạn khi không tiếp tục gia hạn?

Chắc chắn rồi. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm bạn đăng ký. Khi đăng ký hết hạn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không còn được nhận các bản phát hành/ cập nhật mới.

Một thuê bao hết hạn có thể được gia hạn. Nếu bạn không gia hạn đăng ký của mình vào tháng thứ 13 sau khi mua, chi phí gia hạn của bạn sẽ tăng lên hàng tháng. Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về gia hạn và chi phí sản phẩm sau khi đăng ký của bạn hết hạn.

FAQ: Mô hình cấp phép sản phẩm

Tôi có thể chuyển giấy phép của mình cho một công ty khác nếu công ty của chúng tôi được mua hoặc sáp nhập với một công ty khác không?

Bạn có thể. phần 5 của chính sách EULA của chúng tôi có đề cập các điều khoản chuyển nhượng giấy phép. Để chuyển giấy phép từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, bạn sẽ cần yêu cầu thay đổi bằng văn bản. Yêu cầu phải đến từ người mua ban đầu hoặc từ một nhân viên của công ty. Việc chuyển nhượng giấy phép chỉ được cấp nếu (các) dự án phần mềm ban đầu và / hoặc (các) sản phẩm phần mềm mà tổ chức của bạn phát triển cũng đang được chuyển giao cơ sở kinh doanh mới. Nếu bạn không chuyển giao quyền đối với (các) dự án phần mềm và / hoặc (các) sản phẩm phần mềm bạn đã tạo bằng các thành phần và thư viện của DevExpress, việc chuyển giao giấy phép sẽ không được chấp nhận. Trong trường hợp sau này, cơ sở kinh doanh mới sẽ cần phải mua một giấy phép mới để tiếp tục sử dụng các công cụ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn bắt đầu chuyển giao giấy phép, vui lòng liên hệ với thành viên của nhóm Dịch vụ khách hàng DevExpress. Sau đây là thư mẫu bạn có thể sử dụng để yêu cầu chuyển giấy phép:

To Developer Express Inc.

I, ________________, President of <current company name> do hereby request that Developer Express Inc transfer all DevExpress SOFTWARE COMPONENT PRODUCT(S) currently owned by <current company name> to <new company name>. I understand that all rights outlined in the Developer Express Inc End User License Agreement will be transferred to <new company name> and that <current company name> shall no longer have the right to redistribute Developer Express intellectual property or any SOFTWARE COMPONENT PRODUCT(S) REDISTRIBUTABLES as defined in the End User License Agreement.

<name>
<title>
<current company name>

Giấy phép của bạn có dành cho các nhà phát triển khác? Mỗi nhà phát triển sử dụng sản phẩm của bạn có yêu cầu giấy phép không?

Câu trả lời là có. Mỗi nhà phát triển sử dụng sản phẩm của chúng tôi phải có giấy phép của riêng họ.

Giấy phép có thể được chuyển đổi từ nhà phát triển này sang một nhà phát triển khác?

Có. Trong thực tế, bạn có thể tự mình làm điều này bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi khi công ty đã mua nhiều giấy phép. Đăng nhập vào trang web DevExpress và chọn Tài khoản của tôi | Quản lý và chỉ định Giấy phép nơi bạn có thể chỉ định một giấy phép cụ thể cho một địa chỉ email cụ thể (đó là cách chúng tôi phân biệt giữa các nhà phát triển). Bạn cũng chỉ định mật khẩu cùng một lúc. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cho phép bất kỳ loại giấy phép nổi (floating license) nào. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi.

Lưu ý rằng bạn có thể gia hạn đăng ký sau khi đã hết hạn. Chi phí gia hạn tăng 30 ngày sau khi hết hạn đăng ký của bạn (tăng giá hàng tháng sau tháng thứ 13). Vui lòng liên hệ với thành viên của nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu đăng ký (subscription) của bạn đã hết hạn.

Tôi có thể cài đặt sản phẩm trên hai máy tính (Tôi đang chạy máy tính để bàn trong văn phòng và có máy tính xách tay ở nhà) không?

Tất nhiên là có.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cần cài đặt sản phẩm lên máy thứ ba? Có thể sử dụng một giấy phép phát triển duy nhất trên bất kỳ số lượng máy nào không?

Đến một mức độ nhất định. Chúng tôi đặc biệt cho phép hai (máy tính để bàn và máy tính xách tay) cho mỗi người dùng được cấp phép, nhưng bạn cần phải cài đặt các sản phẩm DevExpress trên máy thứ ba và làm như vậy sẽ không vi phạm EULA của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng email tại dịch vụ khách hàng @ devexpress.com.

Nếu bạn không cấp giấy phép cho mỗi máy, điều gì sẽ xảy ra đối với máy cấu hìn tự động hoặc máy chủ tự cấu hình Khi không có nhà phát triển ở đó?

Nếu trường hợp này xảy ra và mục đích duy nhất của các máy này là tạo ra các bản dựng thực tế của sản phẩm, bạn không cần phải mua một giấy phép riêng. Tuy nhiên, nếu nhà phát triển sử dụng các máy này để phát triển hoạt động và nhà phát triển này không có giấy phép hợp lệ cho các sản phẩm, thì có, họ phải có giấy phép cho sản phẩm.

Tôi có thể cài đặt trên máy chủ triển khai không?

Bạn không cần phải cài đặt sản phẩm của chúng tôi trên các máy chủ triển khai. Nếu bạn đã mua một giấy phép, bạn có thể đơn giản triển khai các thư viện runtime DevExpress phù hợp với ứng dụng của bạn.

FAQ: Kích hoạt giấy phép (license)

Bạn có thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào trong khi kích hoạt không?
Không. Thông tin duy nhất được yêu cầu để kích hoạt là địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với giấy phép
Có thể kích hoạt sản phẩm trên máy không có kết nối internet không?

Có, tuy nhiên việc xác thực vẫn được yêu cầu. Nếu máy được kích hoạt không được kết nối với internet, trình cài đặt của chúng tôi sẽ hiển thị rằng bạn chưa kích hoạt. Bạn sẽ được hướng dẫn để thực hiện các bước kích hoạt khi có thể.

Liên hệ tư vấn, báo giá, mua bản quyền tại PACISOFT

Khu vực Hà Nội
(024) 3915 6886
hanoi@pacisoft.com

Khu vực Hồ Chí Minh: 
(028) 3610 0816
hcm@pacisoft.com

Pacisoft là đối tác của hơn 100 nhãn hàng sản phẩm