Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP VMWARE

Nội dung đề cập đến các chính sách cấp phép VMware liên quan đến infrastructure, Security, Desktop & Enduser computing

Cấp phép VMWARE cho infrastructure

[wpsm_comparison_table id="12" class=""]

Cấp phép VMWARE cho security

[wpsm_comparison_table id="13" class=""]

Cấp phép VMWARE cho Desktop & Enduser computing

[wpsm_comparison_table id="14" class=""]

Product guide cho các sản phẩm Vmware

Liên hệ tư vấn, báo giá, mua bản quyền tại PACISOFT

Khu vực Hà Nội
(024) 3915 6886
hanoi@pacisoft.com

Khu vực Hồ Chí Minh:
(028) 3610 0816
hcm@pacisoft.com

Pacisoft là đối tác của hơn 100 nhãn hàng sản phẩm khác nhau