Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Chế độ xác thực đa nhân tố mạnh mẽ

V-FRONT

Giải pháp quản lý truy cập linh động

ByFRONT

ByFRONT là giải pháp cho phép mở rộng các sản phẩm xác thực không dây,
với 760 khách hàng trong 15 năm và là giải pháp kiểm soát truy cập các thiết bị đầu cuối có dây / không dây / thiết bị đầu cuối thông minh và quản lý IP tích hợp.

Nó quản lý tên người dùng, ID, IP, MAC, lịch sử truy cập, vv, tích hợp và thực hiện mạnh mẽ “hệ thống IP thật”.
ByFRONT cung cấp chức năng quản lý truy cập di động thực sự (MAM).
Nó cung cấp khả năng sử dụng các thiết bị nhân viên mới và thiết bị đầu cuối thông minh của khách, đồng thời cũng cung cấp các chức năng điều khiển và quản lý mạnh mẽ cho quản trị viên.