Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com
Brochure và Hồ sơ năng lực (PDF)
[dflip id="119300" type="thumb"][/dflip]
Brochure ENG
[dflip id="119257" type="thumb"][/dflip]
Brochure VIE
 
[dflip id="119315" type="thumb"][/dflip]
Hồ sơ năng lực VIE
[dflip id="119316" type="thumb"][/dflip]
Hồ sơ năng lực ENG