Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Sự kiện – Hội thảo – Đào tạo

Lịch các sự kiện, hội thảo, đào tạo dành cho khách hàng cuối.

Workshop: Giải pháp Microsoft Defender for Endpoint

Workshop: Giải pháp Microsoft Defender for Endpoint

Để những Paciers thuộc khối Kinh doanh và Kĩ thuật có thể kịp thời nắm bắt được những thay đổi của Microsoft, đồng thời tiếp tục đảm bảo được dự...