Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

vMix Live Production & Streaming Software

Tạo các sản phẩm trực tiếp chuyên nghiệp ở định dạng HD, SD và thậm chí là 4K!

Phần mềm phát video trực tiếp cho PC của bạn

vMix là một Software Video Mixer và Switcher video phần mềm sử dụng những tiến bộ mới nhất trong phần cứng máy tính để cung cấp trộn video HD trực tiếp, một nhiệm vụ trước đây chỉ có thể có trên các bộ trộn phần cứng chuyên dụng đắt tiền.

vMix cũng hoạt động như phần mềm phát trực tiếp cho phép bạn xuất bản trực tiếp sản phẩm của mình lên Internet!.

vMix chạy trên các nền tảng Windows 7, Windows 8 và Windows 10. Chỉ sử dụng được trên máy tính

vMix là một giải pháp phần mềm sản xuất video trực tiếp hoàn chỉnh với các tính năng bao gồm trộn, chuyển đổi, ghi và phát trực tiếp SD, nguồn video full HD và 4K bao gồm máy ảnh, tệp video, DVD, hình ảnh, Powerpoint và nhiều hơn nữa.

Vì vMix là một giải pháp phần mềm, chúng tôi đã cho phép người dùng xây dựng các máy tính tùy chỉnh của riêng họ với một phần chi phí của thiết bị sản xuất trực tiếp truyền thống. Chúng tôi đã tạo ra Hệ thống tham chiếu vMix cho phép bạn xây dựng PC vMix với thông số kỹ thuật để phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn. Chúng tôi cũng có một danh sách các nhà xây dựng hệ thống có sẵn có thể tạo ra một hệ thống cho bạn!

Cho dù bạn đang tìm cách sản xuất các sản phẩm hòa nhạc trực tiếp với ngân sách lớn, các sự kiện thể thao, dịch vụ của Giáo hội hoặc các webcast nhỏ, thì vMix là dành cho bạn. Kiểm tra trang Giải pháp của chúng tôi để xem vMix có thể phù hợp với quy trình làm việc của bạn như thế nào.

Để biết danh sách đầy đủ những gì có thể với vMix, hãy xem trang tính năng của chúng tôi.

Bảng so sánh các phiên bản vMix

BASIC (BỎ) BASIC HD SD HD 4K PRO
X Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Total Inputs 4 4 1000 1000 1000 1000
Camera / NDI Inputs 2 3 1000 1000 1000 1000
Maximum Resolution 768 x 576 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160
Overlay Channels 1 1 4 4 4 4
Recording
Streaming
Fullscreen Output
External Output
GT Designer Standard
100+ Built-In Animated Titles, ScoreBoards, Tickers
GT Designer Advanced
Custom Animated Titles
Playlist
Professional Colour Correction
Video List
vMix Call
MultiCorder
Instant Replay