Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Hướng dẫn, tư vấn, mua bán phần mềm bản quyền

vSphere and vSphere with Operations Management

hanoi@pacisoft.com

hcm@pacisoft.com

vSphere giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất, tính khả dụng, hiệu quả từ cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn. VSphere là nền tảng lý tưởng cho bất kỳ môi trường Cloud nào.

vSphere với Operations Management nâng cấp ảo hóa đến cấp độ tiếp theo với quản lý hoạt động thông minh. vSphere với Operations Management cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn, dẫn đến hiệu suất được cải thiện và tính sẵn sàng cao.

<iframe src='//players.brightcove.net/1534342432001/Byh3doRJx_default/index.html?videoId=5401717290001' allowfullscreen frameborder=0></iframe>
<iframe src='//players.brightcove.net/1534342432001/Byh3doRJx_default/index.html?videoId=5403156367001' allowfullscreen frameborder=0></iframe>

VSPHERE nền tảng tốt nhất cho ứng dụng, đám mây và doanh nghiệp của bạn.

vSphere 6.5 Upgrade

Top 10 lý do upgrade lên vSphere 6.5

Tìm hiểu thêm >> vmware-vsphere-top-reasons-to-upgrade-infographic

vSphere 6.5 tính năng mới

vSphere 6.5 cung cấp trải nghiệm khách hàng đơn giản, bảo mật toàn diện được tích hợp sẵn và một nền tảng ứng dụng phổ quát.

Tìm hiểu thêm >> vmware-whats-new-in-vsphere-6.5-datasheet

BẢNG SO SÁNH

LICENSE ENTITLED
[wpsm_comparison_table id=”14″ class=””]
Automated Administration and Provisioning
[wpsm_comparison_table id=”17″ class=””]
Performance Monitoring and Analytics
[wpsm_comparison_table id=”19″ class=””]
Extensibility through Management Packs
[wpsm_comparison_table id=”21″ class=””]
Log Analytics
[wpsm_comparison_table id=”22″ class=””]
Resource Prioritization and Enhanced Application Performance
[wpsm_comparison_table id=”16″ class=””]
Business Continuity and Security
[wpsm_comparison_table id=”15″ class=””]
Intelligent Operations Management Platform
[wpsm_comparison_table id=”18″ class=””]
Capacity Management
[wpsm_comparison_table id=”20″ class=””]

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Cần thêm thông tin? Nhận tư vấn, báo giá hoặc tài liệu về công ty