Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Hướng dẫn, tư vấn, mua bán phần mềm bản quyền

vSphere and vSphere with Operations Management

hanoi@pacisoft.com

hcm@pacisoft.com

vSphere giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất, tính khả dụng, hiệu quả từ cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn. VSphere là nền tảng lý tưởng cho bất kỳ môi trường Cloud nào.

vSphere với Operations Management nâng cấp ảo hóa đến cấp độ tiếp theo với quản lý hoạt động thông minh. vSphere với Operations Management cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn, dẫn đến hiệu suất được cải thiện và tính sẵn sàng cao.

VSPHERE nền tảng tốt nhất cho ứng dụng, đám mây và doanh nghiệp của bạn.

vSphere 6.5 Upgrade

Top 10 lý do upgrade lên vSphere 6.5

Tìm hiểu thêm >> vmware-vsphere-top-reasons-to-upgrade-infographic

vSphere 6.5 tính năng mới

vSphere 6.5 cung cấp trải nghiệm khách hàng đơn giản, bảo mật toàn diện được tích hợp sẵn và một nền tảng ứng dụng phổ quát.

Tìm hiểu thêm >> vmware-whats-new-in-vsphere-6.5-datasheet

BẢNG SO SÁNH

LICENSE ENTITLED
Product OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU) VM or App User Desktop or Device
Fusion per desktop
Fusion Pro per desktop
Workstation Pro per desktop
Workstation Player per desktop
Horizon View Standard concurrent user
Horizon Advanced, Enterprise named user concurrent user
Horizon Suite named user concurrent user
Horizon DaaS On-Premise Platform concurrent user
Horizon DaaS On-Premise Platform concurrent user
App Volumes concurrent user
Mirage named user
Horizon Socialcast on Premise named user
Horizon FLEX per device
Workspace (Portal) named user
Workspace Suite named user
Horizon Air named user
Horizon Air Desktop DR named user
ThinApp named user per device
ThinApp Virtualization Packager named user per device
Mirage Windows Migration per device
vRealize Operations for Horizon named user concurrent user
User Environment Manager named user concurrent user per device
Automated Administration and Provisioning
Performance Monitoring and Analytics
Extensibility through Management Packs
Log Analytics
Resource Prioritization and Enhanced Application Performance
Hỗ trợ cho các Thiết bị Di động
Người dùng Đồng thời Bổ sung
Bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ
Business Continuity and Security
Business License Premium License Corporate License
Truy cập & Điều khiển Máy tính Từ xa
Tạo thương hiệu Tùy chỉnh
Truy cập Không giám sát An toàn
In từ xa dành cho Mac & Windows trên bất kỳ máy in nào
Chia sẻ Tập tin
Số điểm cuối Không giới hạn
Thiết bị Được quản lý tối đa 200 tối đa 300 tối đa 500
Truy cập Giữa các Thiết bị đến Máy tính
Tùy chỉnh Ứng dụng & Quản lý Thiết bị
Bảng điều khiển Quản lý Thiết bị & Người dùng
Báo cáo Truy cập Người dùng
Hỗ trợ Dịch vụ Servicecamp
Nhiều Kết nối Đồng thời
Triển khai Hàng loạt
Báo cáo Truy cập Thiết bị
Tích hợp Phần mềm Có sẵn
Intelligent Operations Management Platform
Capacity Management

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Cần thêm thông tin? Nhận tư vấn, báo giá hoặc tài liệu về công ty