Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Những tính năng nổi bật của DraftSight 2019 – Giải pháp thiết kế hoàn hảo 

Những tính năng nổi bật của DraftSight 2019 – Giải pháp thiết kế hoàn hảo 

DraftSight 2019 là khởi đầu của chương tiếp theo trong hành trình phát triển các giải pháp thiết kế sáng tạo cho người dùng của Dassault Systems. DraftSight 2019 cho phép bạn tự do làm nhiều hơn với trải nghiệm thiết kế 3D và phác thảo 2D cho phép bạn tạo, chỉnh sửa,...