Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Điều khoản sử dụng

Dành cho Website trực tuyến/ Terms of Use PACISOFT.vn

Cập nhật: 28/05/2017 GMT +7 

Trang Web này có thể chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin bản quyền khác, các điều khoản phải được xem xét và tuân thủ. Thông tin trên trang web này có thể chứa những sai sót về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy mặc dù PACISOFT Vietnam sẽ cố gắng theo dõi và xem xét tất cả các nội dung mà chúng tôi tạo ra, biên dịch hoặc thu thập được. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo. PACISOFT cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi trong việc đưa nội dung sản phẩm hoặc dịch vụ, nhãn hàng và/ hoặc chấm dứt bất cứ việc sửa đổi, duy trì bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Nhà cung cấp giải pháp và Đối tác (Solution Providers and Partners)

Nhà cung cấp giải pháp và các đối tác là các nhà cung cấp sản phẩm & dịch vụ độc lập không thuộc quyền kiểm soát và không liên kết như Công ty Mẹ – Công ty Con với PACISOFT. PACISOFT không đảm bảo, chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của họ. Danh sách các nhà sản xuất/ nhãn hàng trên trang này chỉ nhằm mục đích thuận tiện để giúp bạn tìm giải pháp phù hợp với mục đích của bạn.

Quan hệ kinh doanh (Business Relationships)

PACISOFT luôn giữ website được duy trình và cập nhật thông tin chính thống. Việc truy cập gián tiếp từ bất kỳ công cụ nào khác có thể làm ảnh hưởng sai lệch đến đường dẫn cuối cùng.   Khi bạn truy cập vào trang web không phải của PACISOFT, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với PACISOFT và PACISOFT không kiểm soát nội dung hoặc các chính sách trên trang Web đó. Ngoài ra, một liên kết đến một trang web không phải là PACISOFT không có nghĩa là PACISOFT ủng hộ hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung, hoặc việc sử dụng trang Web đó. Bạn phải có biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất cứ gì bạn truy cập đều không có vi rút, sâu, trojan và các mục khác có tính chất phá hoại.

Từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, PACISOFT hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc hoặc nhân viên nào của Công ty không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào khi bạn cố tình vi phạm hay sơ suất phát sinh liên quan đến việc sử dụng tất cả hoặc một phần của trang web này.

Tuân thủ và Cam kết bảo mật

Tất cả các thông tin thu thập được trên trang web này phải tuân theo Chính sách bảo mật của PACISOFT được đưa vào Điều khoản Sử dụng.

Nghiêm cấm tất cả các hành vi xâm phạm trái phép trang web và tải, upload, phát tán dữ liệu, mã độc, DDOS.

Quyền sở hữu trí tuệ

PACISOFT hoặc chủ sở hữu bên thứ ba áp dụng (tức các nhà cung cấp giải pháp và đối tác), giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, cũng như bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác) trong tất cả các thông tin và nội dung (bao gồm tất cả các văn bản, dữ liệu, đồ hoạ và biểu tượng ) trên trang web. Bất kỳ việc sao chép, xử lý, phổ biến và bất kỳ loại hình khai thác nào đều cần được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Chính sách giá & thanh toán dành cho doanh nghiệp.

Vì lý do PACISOFT.vn chỉ phục vụ doanh nghiệp và hơn 95% là sản phẩm nhập khẩu, do đó mọi đơn hàng và giá cả đều có sự thay đổi, biến động thường xuyên tùy thuộc vào: Chính sách thuế, tỉ giá, cấu trúc giá từ hãng sản xuất, chương trình khuyến mãi hoặc điều phối giá chủ động từ hãng.

PACISOFT.vn với mục đích là truyền tải thông tin, chúng tôi hiện chưa cung cấp cửa hàng trực tuyến và nếu có, mọi thông tin về sản phẩm và giá cả trên trang web chỉ để tham khảo. Tính chính xác và pháp lý chỉ được đảm bảo khi bạn yêu cầu qua chuyên viên của PACISOFT và có hiệu lực tại thời điểm báo giá và ký hợp đồng.

Trên website này không có và không chứa source thanh toán  để đặt hàng Online. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có các đơn hàng được phát sinh thanh toán từ bên thứ 3 mà không phải do PACISOFT.vn làm chủ. Chỉ có thanh toán theo từng đơn hàng được PACISOFT gửi trực tiếp cho khách hàng qua: Email, Báo giá, Hợp đồng.

Các điều khoản mua bán sản phẩm, giải pháp (Terms and Conditions for Product Purchases) vui lòng liên hệ chuyên viên chúng tôi hoặc info@pacisoft.com

© PACISOFT