Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

CÔNG NGHIỆP THIẾT KẾ

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

RENDERING

 

 

 

 

Phần mềm Render: Chaos V-Ray, Lumion, Keyshot, Thea Render, Arlantis, Corona, Maxwell Render.

Phần mềm thiết kế và công nghiệp mỹ thuật, dựng phim 3D : Adobe Corel Magix (Xara) KeyShot ACD See, 3Ds Max, Maya, LightWave, Cinema 4D.

Phần mềm chuyên dụng cho khối ngành thiết kế đồ họa :Adobe Corel Magix (Xara) KeyShot ACD See, Photoshop, Illustrator.

Phần mềm chuyên dụng cho công nghiệp thiết kế sản xuất và in 3D : Rhinoceros, Matrix Gemvision, Rhinojewel, solidThinking for Jewelry Design, JewelCAD, RhinoGold, ZBrush,ArtCAM, CounterSketch, Rhino Ceros, RhinoGold, Rhinoshoe, ProCAM DIMENSIONS, PROCUT, Romans CAD (RCS),Shoemaster, Magics RP.

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!