Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
26% các cuộc tấn công ransomware nhắm tới mục tiêu kinh doanh – phát triển

26% các cuộc tấn công ransomware nhắm tới mục tiêu kinh doanh – phát triển

Trong năm 2017, 26,2% những người sử dụng ransomware là người dùng doanh nghiệp, cao hơn 2016 với 22,6%. Điều này là do một phần ba cuộc tấn công chưa từng thấy nhắm đến các mạng công ty đối với các mối đe dọa ngày càng nguy hiểm. Năm 2017 sẽ được ghi nhớ là năm các...