Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Ứng dụng 3D Animation và VFX Workflow trong Doctor Strange của Cinema 4D

Ứng dụng 3D Animation và VFX Workflow trong Doctor Strange của Cinema 4D

Các nhà thiết kế hàng đầu: Sarofsky, Perception, SPOV đã lựa chọn công nghệ Cinema 4D để xây dựng hình ảnh sáng tạo trong bom tấn Doctor Strange. Cinema 4D đã là một công cụ sản xuất quan trọng trong 5 năm qua tại công ty sản xuất thiết kế Sarofsky. Đối với Doctor...