Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
3D VR của Cinema 4D – công cụ lí tưởng tạo hình nhân vật trong Game

3D VR của Cinema 4D – công cụ lí tưởng tạo hình nhân vật trong Game

SEHSUCHT sử dụng 3D VR của Cinema 4D tạo các nhân vật trong video âm nhạc VR tương tác đầu tiên cùng với công cụ Unreal. Các nhân vật được mô phỏng trong Cinema 4D, sau đó được load vào Mixamo 1 cách tự động. Các công cụ tạo character trong Cinema 4D được sử dụng để...