Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
NEW Veeam Agent cho Microsoft Windows 2.0

NEW Veeam Agent cho Microsoft Windows 2.0

Khả dụng cho các đám mây công cộng và khối lượng công việc vật lý Do nhiều yếu tố, bao gồm cấu hình phần cứng phức tạp và các yêu cầu tuân thủ quy định, một số máy chủ vật lý và máy trạm không thể được ảo hóa. Và các sự cố hàng ngày như lapses trong kết nối, lỗi phần...