Kính gửi Quý khách hàng, Sử dụng phần mềm lậu, bẻ khoá...