Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Giải pháp CAD/CAM

đáng tin cậy, giá cả phải chăng

cho thiết kế linh hoạt, gia công nhanh

Đăng ký nhận báo giá tốt

6 + 15 =

Giải pháp CAD/CAM tất cả trong một

hợp lý hóa thiết kế sản phẩm,
làm khuôn và gia công CNC,
giảm thiểu mất dữ liệu khi bảo trì
phí tiết kiệm.

Mô hình Solid-Surface Hybrid

phá vỡ ranh giới
giữa các tính năng rắn và bề mặt,
mang đến cho các nhà thiết kế hiệu quả hơn và cơ hội.

Non-solid mold parting

để thiết kế khuôn mẫu
và tạo ra lõi & khoang trực tiếp,
rút ngắn thời gian từ
đánh giá để sản xuất.

Công nghệ Smart QuickMill

để tự động xác định
cắt đồng đều load và feed,
kéo dài tuổi thọ công cụ, giảm chi phí công cụ và nâng cao hiệu quả.

Dùng thử ZW3D miễn phí