Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Acronis Files Connect 10.6

Acronis Files Connect 10.6

Tổng quan Khi người dùng máy Mac cố gắng truy cập các tệp trên máy chủ Windows và thiết bị NAS, chúng thường bị ảnh hưởng do hiệu năng kém, các vấn đề về toàn vẹn dữ liệu, tìm kiếm chậm và nhiều sự cố khác. Acronis Files Connect là một máy chủ AFP chạy trên máy chủ...