Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Acronis Files Connect 10.6

Dec 25, 2017 | Acronis, Backup, Tin sản phẩm

Tổng quan

Khi người dùng máy Mac cố gắng truy cập các tệp trên máy chủ Windows và thiết bị NAS, chúng thường bị ảnh hưởng do hiệu năng kém, các vấn đề về toàn vẹn dữ liệu, tìm kiếm chậm và nhiều sự cố khác. Acronis Files Connect là một máy chủ AFP chạy trên máy chủ Windows của bạn và cho phép máy Mac kết nối với tệp chia sẻ và NAS thông qua Apple Filing Protocol (AFP) thay vì giao thức SMB (Server Message Block).

Loại bỏ báo lỗi chia sẻ tệp tin Mac SMB

Đóng vai trò máy chủ AFP, Acronis Files Connect: Loại bỏ lỗi giao thức SMB, hiệu suất, và các vấn đề tương thích liên quan đến các tập tin bị khóa và các vấn đề đặt tên tập tin, vấn đề cho phép, không hoạt động các phím tắt Windows, và các vấn đề khác; Cung cấp nhanh hơn chia sẻ tập tin kết nối, duyệt thư mục, và mở tập tin.

Tìm kiếm Mục tiêu gần như ngay lập tức trên tất cả các tệp chia sẻ

Thông thường, khi người dùng Mac kết nối qua SMB sang Windows hoặc chia sẻ tệp tin NAS. Giới hạn trong tìm kiếm chỉ có: tên, thông tin chia sẻ tệp, cho mỗi người tìm kiếm. Với Acronis Files Connect, máy Mac có thể kết nối với tập tin được chia sẻ thông qua AFP hoặc SMB và thực hiện tìm kiếm gần như ngay lập tức.

Tích hợp máy Mac vào hệ thống CNTT doanh nghiệp

Acronis Files Connect kết hợp với các yếu tố hạ tầng doanh nghiệp quan trọng, bao gồm:

  • Active Directory
  • Distributed File System (DFS)
  • Home directories
  • Clustering
  • File name policies

Cung cấp khả năng truy cập tệp nhanh từ các thiết bị di động

Acronis Files Connect mở rộng ra ngoài các máy Mac để cung cấp quyền truy cập tệp nhanh chóng và liên tục cho điện thoại, máy tính bảng iOS, Android và Windows. Các ứng dụng khách di động cung cấp tính năng duyệt file, tìm kiếm toàn bộ nội dung, xem trước và chỉnh sửa tập tin cũng như đồng bộ hóa có chọn lọc để làm việc ngoại tuyến.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%