Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
NEW Veeam Availability Platform cho Hybrid Cloud

NEW Veeam Availability Platform cho Hybrid Cloud

Veeam® Availability Platform cho Cloud Hybrid cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp khả năng đảm bảo tính sẵn sàng cho các khối lượng công việc ảo, vật lý và đám mây thông qua các khả năng sau: Tính liên tục của Doanh nghiệp: Các Mục tiêu Cấp độ Phục hồi (SLOs) ít hơn...