Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

NEW Veeam Availability Platform cho Hybrid Cloud

Jul 4, 2017 | Backup, Tin sản phẩm, Veeam

Veeam® Availability Platform cho Cloud Hybrid cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp khả năng đảm bảo tính sẵn sàng cho các khối lượng công việc ảo, vật lý và đám mây thông qua các khả năng sau:

  • Tính liên tục của Doanh nghiệp: Các Mục tiêu Cấp độ Phục hồi (SLOs) ít hơn 15 phút đối với TẤT CẢ các ứng dụng và dữ liệu; Tổ chức Khắc phục thảm hoạ tự động (DR)
  • Khả năng vận hành của công việc: Tính sẵn có cho khối lượng công việc trên bất kỳ đám mây hoặc vị trí nào, để tối đa hoá đầu tư CNTT và tăng tính linh hoạt
  • Tuân thủ & Tầm nhìn: Theo dõi, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ để đảm bảo các yêu cầu kinh doanh và quy định được đáp ứng

NEW Veeam Availability Platform cho Hybrid Cloud

Các thành phần của Veeam Availability Platform cho Hybrid Cloud:

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite ™ là sản phẩm hàng đầu của Veeam, cung cấp Khả dụng cho đám mây riêng và khối lượng công việc ảo thông qua Veeam Backup & Replication ™ và Veeam ONE ™

Veeam Availability Orchestrator

Veeam Availability Orchestrator cung cấp sự phối hợp DR cho doanh nghiệp, bao gồm việc sắp xếp sao lưu Veeam và các bản sao thông qua một kế hoạch DR được xác định, kiểm tra DR theo chính sách và tuân thủ và tài liệu.

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console là một nền tảng cloudenabled cung cấp cho các doanh nghiệp một cách để dễ dàng quản lý các văn phòng từ xa và các vị trí phân phối khác, và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các giải pháp BaaS (Backup as-aService) và VinaPad Recovery as-a-Service của Veeam Khách hàng.

Veeam Agent cho Microsoft Windows

Veeam Agent cho Microsoft Windows cung cấp Tính khả dụng cho đám mây công cộng và khối lượng công việc vật lý được lưu trữ bởi các máy chủ chạy trên Windows – hoặc đang hoạt động hoặc chạy trong đám mây công cộng.

Veeam Agent cho Linux

Veeam Agent cho Linux cung cấp tính khả dụng cho đám mây công cộng và các khối lượng công việc vật lý được lưu trữ bởi các máy chủ Linuxbased – tại chỗ hoặc chạy trong đám mây công cộng.

Veeam Cloud Connect

Veeam Cloud Connect là công nghệ nền tảng chính cung cấp phương tiện cho tải công việc và dữ liệu để di chuyển giữa các địa điểm tại chỗ và đám mây. Nó cũng sắp xếp sao lưu và phục hồi các khối lượng công việc dựa trên đám mây, cung cấp một phương thức nhanh chóng và an toàn để sao lưu, sao chép và khôi phục lại và từ đám mây.

Chi tiết tham khảo: Veeam Landing Page

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%