Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Các sự kiện

Webinar: Xây dựng đội ngũ làm việc nhóm hiệu suất cao với nền tảng Microsoft Teams ngày 12/6

Đội nhóm phối hợp hiệu quả sẽ dẫn Doanh Nghiệp có một kết quả hơn cả mong đợi. Sự vận hành của một công ty cần sự hợp tác nhịp nhàng luôn xuyên suốt...

[Veritas Webinar] Bảo vệ chống lại Ransomware

Khi ransomware nổi dậy và tấn công, bạn có thể duy trì kinh doanh liên tục mà không phải trả tiền không? Khả năng bảo vệ thấp, nhiều cơ hội tiềm...

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

   Hotline
  Tư vấn  trực tiếp

  Tư vấn qua
  Tin nhắn

  Gửi email hoặc
  Form Online